Zásady používání souborů cookie

1. Společnost COOP MORAVA s.r.o., se sídlem Sukova 553/2, 60200 Brno, IČ: 48911011, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 11544, jakožto provozovatel této webové stránky a Správce osobních údajů podle čl. 28 Nařízení, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

 • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;

 • fungování webových stránek.

2. Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 lze považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu Správce a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“).

3. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Správce námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním na kontaktní adresu coopmorava@coopmorava.cz. Vaše námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 30 dní od obdržení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

4. Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

5. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a pseudonymizované podobě, která umožňuje identifikaci jednotlivce jen při vynaložení značného a odborného úsilí.

6. Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

7. Seznam všech cookies, které jsou na webu sbírány, včetně upřesnění jejich účelu a doby po kterou jsou ukládány, je k dispozici u provozovatele. Bude vydán na základě žádosti zaslané na kontaktní adresu coopmorava@coopmorava.cz

8. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 • poskytovatel služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

 • poskytovatelem služby Google AdWords, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

 • poskytovatelem služby Sklik, provozované společností Seznam cz. a.s., se sídlem Radlická 2, Praha 5 Smíchov, zapsaná v OR

 • Facebook Inc., Menlo Park, California, USA

 • společností Grep design, s.r.o., IČ 27684482, se sídlem Cyrilská 7, Brno, zapsaná v OR;

 • společností MAGIC studio s.r.o., IČ 29321956, se sídlem Bráfova 9a, Brno, zapsaná v OR;

9. Výše uvedené platformy (zpracovatelé) dále s cookies nakládají dle Nařízení a v souladu s jejich smluvními podmínkami.

10. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávají, případně si vyžádat kopii,

 • vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,

 • požadovat výmaz těchto osobních údajů – výmaz bude proveden pokud není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Správce,

 • v případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu žádat přenos těchto údajů,

 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně soud.