Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy. Souhlasím.

SOUTĚŽ

Čisticí prostředek na sklo, rozprašovač

Standard - Nonfood (drogerie a kosmetika)

Kategorie:

COOP Quality Standard

Balení:

500 ml

EAN:

8595207530266

Dodavatel:

SOLIRA Company s.r.o.

Stručný popis výrobku:

Čisticí prostředek na okna, zrcadla a všechny skleněné plochy v domácnost. Lze použít také na okna aut a další.

Návod k použití:

Nastříkejte na čištěnou plochu a vyleštěte suchým netřepivým hadříkem.

Varování:

Při styku s kůží: pokožku omýt vodou.

Při zasažení očí: rozevřít oční víčka, důkladně vypláchnout zasažené oko velkým množstvím vody.

Při požití: vypláchnout ústa, vypít dostatečné množství vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc.

Hořlavá kapalina a páry. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Složení výrobku:

méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky

Obsahuje: Ethanol 9 %, Isopropanol 2 %