Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy. Souhlasím.

SOUTĚŽ

Čisticí prostředek s desinfekční přísadou

Standard - Nonfood (drogerie a kosmetika)

Kategorie:

COOP Quality Standard

Balení:

1 l

EAN:

8591655300215

Dodavatel:

SOLIRA Company s.r.o.

Stručný popis výrobku:

Čisticí prostředek s dezinfekční přísadou na podlahy, nábytek, hygienické a kuchyňské zařízení. Dezinfikuje bazény, likviduje řasy.

Ředění:

1 l přípravku do 10 l vody s dobou expozice min. 30 minut. Povrchy a předměty přicházející do styku s potravinami opláchnout po dezinfekci čistou vodou.

Dezinfekce bazénů a likvidace řas: 25 ml přípravku na 1 m3 vody každý týden, první dávka 50 ml na 1 m3 pro venkovní bazény dávkovat dvojnásobné množství.

Varování:

Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Nevdechujte páry. Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle nebo obličejový štít.

Při styku s kůží: ihned omýt proudem velkého množství vody, při tvorbě bolestivého zarudnutí nebo puchýřků vyhledat lékařskou pomoc.

Při zasažení očí: rozevřít víčka, důkladně vypláchnout zasažené oko velkým množstvím vody (cca 15 min.) a vyhledat lékařskou pomoc.

Při požití: vypláchnout ústa, vypít dostatečné množství vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc.

Složení výrobku:

účinná látka: chlornan sodný 49 g/kg (<5 % aktivního chlóru), ostatní složky: < 5 % hydroxid sodný